תקנות קורונה

עושים תרבות בזהירות - חוזרים לפעילות בהיכל בצורה בטוחה

מכירת כרטיסי כניסה למופעים תיעשה מראש, באופן מקוון או בהזמנה טלפונית. הכרטיסים יישלחו לרוכשים בדואר אלקטרוני. איסוף כרטיסים מהקופות יתאפשר במקרים חריגים בלבד (לרוכש שלא הביא עמו את הכרטיס הדיגיטלי).

הקהל מתבקש להקפיד על שמירת הסדר ומניעת התקהלות ליד הכניסות להיכל ולקופות.

בכניסה להיכל תבוצע מדידת חום.

כניסה הקהל להיכל תהיה באופן הדרגתי על מנת למנוע התקהלות.

הישיבה בהיכל תתאפשר ליחידים או לקבוצות, באופן כזה שבין כל יחיד או קבוצת אנשים (לעניין זה "קבוצה" מי שרכשו כרטיסים במשותף באמצעות רוכש כרטיסים אחד) לבין אדם אחר יישמר מושב – ריק אחד לכל הפחות.

הסדרנים וקהל הצופים יעטו מסכות בכל עת. ניתן לרכוש מסכה במזנון ההיכל.

לא יתקיימו הפסקות במהלך המופע.

יציאת הקהל מההיכל תהיה באופן הדרגתי על מנת למנוע התקהלות.

בתודה מראש

צוות היכל התרבות מנשה בגן שמואל

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים